banner

Preteky - laserová puška Kunovice

 V sobotu 17. 11. 2018 v rámci cezhraničnej spolupráce sme boli pozvaní na laserovú streleckú súťaž žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci Klimáček Aleš, Marcel Žáček a Leo Daniel Potfaj, kde sa umiestnili na 6. - 8. a 11. mieste za čo im gratulujeme. 

Na našej ZŠ v Starej Turej už viac, ako  štyridsať rokov pracuje strelecký krúžok pod vedením trénera Petra Milatu. 

Dopravu na súťaž nám zabezpečil otec Marcela Žáčka, za čo mu patrí vďaka. V tomto roku sa zúčastníme postupových súťaži v streľbe zo vzduchovej pušky, kde je možné si vybojovať postup až na Majstr. Slovenska, ktoré budú v Košiciach. Plánujeme, ako každoročne Mikulášsku súťaž, Vianočnú súťaž, súťaž v dáme, hod mobilom a lietadielka. Tešíme sa na každý tréning vždy vo štvrtok v čase od 16.0 do 19.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod na guľovej strelnici SK Stará Turá. 

Tréner Milata Peter