banner

Pozvánka

Vážení rodičia, starí rodičia!

Pozývame Vás na krátky vianočný program ,

ktorý si v ŠKD naštudovali Vaše deti z tried 3.C, 4.B a 4.A od pani učiteľky B. Michalcovej.

Program sa uskutoční dňa 13.12.2018 /vo štvrtok/ o 14, 30 hod. v školskej jedálni ZŠ na Komenského ulici.

Budeme sa snažiť vytvoriť Vám predvianočnú atmosféru pohody, spokojnostia spolupatričnosti.