banner

Ponuka školských krúžkov v školskom roku 2019/2020

 Ponuka krúžkov na 1. stupni v školskom roku 2019/2020

 

Názov krúžku      Meno vyučujúceho
 Šikovníček      Mgr. M. Roháčková
 Ferdo      Mgr. A. Uhrová
 Rozhlasový      Mgr. A. Majtánová
 Hravé čítanie      Mgr. D. Pribišová
 Športový       Mgr. J. Vrkočová a M. Sýkora


 Ponuka krúžkov na 2. stupni v školskom roku 2019/2020

 

Názov krúžku

 Vedúci krúžku

Angličtina hrou

 Mgr. Anna Haverová

Internetový

 Mgr. Lenka Durcová

Krajiny sveta 

 Mgr. Miriam Holotová

Planéta Zem

 PaedDr. Beáta Puškárová

Futbal 

 Mgr. Michal Denk

Slovenčina tvorivo a hravo

 Mgr. Jana Roháčková

Florbal   5.-6. roč.

 Mgr. Ján Mandák

Florbal   7. – 9. roč.

 Mgr. Peter Michalec

Rozhlasovo-čitateľský

 Mgr. Danka Malá

Divadelný

 Mgr. Katarína Medňanská

Šikovná gazdinka

 Mgr. Petra Zimová

 

Ak máš záujem o niektorý školský krúžok, tak sa zapíš do zošita, názov krúžku napíš ceruzkou na vzdelávací poukaz hore, daj ho podpísať rodičovi a odovzdaj triednemu učiteľovi do 24. 9. 2019 !!!

(radšej skôr ako zabudnúť )

Iné krúžky ( ako strelecký, hasičský, karate, basketbal, ... ) budú fungovať normálne, ale nie ako školské, ale pod hlavičkou príslušného klubu. Tam sa treba hlásiť priamo u trénerov. Vzdelávací poukaz kluby neberú.