banner

Po stopách M. R. Štefánika

Po stopách M. R. Štefánika

Dňa 2. 5. 2019 sa žiaci 2.B a 4.A zúčastnili exkurzie, ktorú pre svoje deti pripravili rodičia v spolupráci s triednymi učiteľkami. Vďaka tejto aktivite rodičov sa žiaci mohli dozvedieť veľa zaujímavého o živote tohto významného Slováka. Najskôr navštívili jeho rodný dom v Košariskách, potom obdivovali mohylu na Bradle a záverom sa všetci premiestnili do Prietrže, kde má sídlo Papiernictvo PETRUS, v ktorom sa doteraz vyrába papier ručne. Deti sa dozvedeli niečo o histórii papiera aj jeho výrobe a na záver si každý vlastnoručne vyrobil papier, ktorý dostal od firmy na pamiatku. Ďakujeme rodičom za výbornú akciu a tiež za ich finačnú podporu.

Mgr. J. Vrkočová a Mgr. Z. Chudíková