banner

Plávanie v ŠKD

Plávanie v ŠKD má vďaka p.uč. Milatovej dlhoročnú tradíciu, týmto ju srdečne pozdravujeme a prajeme pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti.
Tradíciu plávania v ŠKD sme neporušili a počas školského roka 2018/2019 sme opäť plávali. 25 detí bolo rozdelených do 3 skupín - Žraloci, Žubrienky a Delfíni.
Skupiny sa striedali vždy v stredu. Plavecké štýly zdokonaľovali tí najlepší Marek Gulán,Dominika Hankócyová, Samuel Valenta a Michal Báleš, Martina Volárová..
Plávanie dotrénovali Viktória Horková, Martin Janso, Matej Durec. Strach z vody prekonali Katarína Otiepková, Alexandra Pribišová, Jakub Pribiš, Vanesa Koščová.
Jednoducho sa nám všetkým darilo, nakoniec sme si pochutili a dostali medaile a poháre.
O plavcov aj neplavcov sa starali p.uč. Kotrasová a p.uč. Nedbálková.