banner

Oznam školskej jedálne pre rodičov

Oznam pre rodičov.

Na základe usmernenia UPSVaR je možné od 22.2.2021 odoberať stravu aj deťom, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou. 

V prípade záujmu, žiadame rodičov, aby stravu prihlásili 
u vedúcej ŠJ p. Hučkovej č.t 0911 913 821.
Deti ,ktoré odoberali stravu pred prázdninami sú naďalej prihlásené .
Výdaj stravy bude v čase od 12.30 do 13.00 hod z bočného vchodu školskej kuchyne.
Obed sa vydáva do jednorazového obalu /menu box/.
Cena obedu pre 1.stupeň je 1,21€ / dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0,01€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič
Cena obedu pre 2.stupeň je 1,30€/ dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0, 10€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič
 
Vedúca ŠJ