banner

Oznam školskej jedálne - obnovuje činnosť od 15. 3. 2021

 Vážení rodičia a cudzí stravníci.

 

Školská jedáleň obnovuje činnosť od 15.3.2021.

Obedy sa budú vydávať v jednorazových obaloch z bočného vchodu školskej jedálne.

Cudzí stravníci v čase         od 10.30.do 11.30 hod

Deti                   v čase         od  12.30.do 13.00 hod.

Deti prihlásené na prezenčnú výučbu na 1.stupni, majú obedy prihlásené.

 

Deti, ktoré sa vzdelávajú dištančne majú možnosť odoberať obed, stále platí nárok na dotáciu.

Prosíme rodičov, aby telefonicky prihlásili svoje dieťa na stravovanie na tel. č. 0911 913 821

 

Cena obedu pre 1.stupeň je 1,21€ / dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0,01€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič


Cena obedu pre 2.stupeň je 1,30€/ dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0, 10€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič