banner

Oznam ŠKD na Komenského ulici

6. september 2018

Vážení rodičia, pre veľký záujem o ŠKD a konečne ustálený počet detí v jednotlivých oddeleniach, sme museli pristúpiť k zmene organizácie jednotlivých oddelení ŠKD. Pri zmene sme prihliadali na  úväzky vychovávateliek, približne rovnaké počty detí v jednotlivých oddeleniach a konečne aj na školský rozvrh hodín. Niektoré triedy museli byť rozdelené pre veľký počet detí do dvoch oddelení. Táto organizácia ŠKD bude platná od 10. 9. 2018.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 


 

Súvisiace odkazy