banner

Oznam pre rodičov zo Školskej jedálne

Na základe usmernenia UPSVaR je možné od 25.1.2021 odoberať stravu aj deťom, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou.
V prípade záujmu, žiadame rodičov, aby stravu prihlásili u vedúcej ŠJ p. Hučkovej telefónne číslo - 0911 913 821.
Výdaj stravy bude v čase od 12.30 do 13.00 hod z bočného vchodu školskej kuchyne.
Obed sa vydáva do jednorazového obalu /menu box/.
Cena obedu pre 1.stupeň je 1,21€ / dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0,01€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič
Cena obedu pre 2.stupeň je 1,30€/ dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0, 10€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič
Vedúca ŠJ