banner

OZNAM pre rodičov detí 1. stupňa ZŠ

30. august 2018

Oznam !!!

Školská jedáleň pri ZŠ na Komenského ulici oznamuje,že prihlásiť dieťa na stravu treba čo najskôr, t.j v pondelok 3.9.2018 do 10,00 hod. u triednych p.učiteliek. Obedy budú vydávané iba prihláseným deťom už od utorka 4.9.2018.


ŠKD pri ZŠ na Komenského ulici oznamuje, že je potrebné prísť si zobrať ZÁPISNÝ LÍSTOK do ŠKD v pondelok 3.9.2018 v čase od 8,00- 10,30 hod  do budovy jedálne . Oznam platí pre deti z 1. ročníkov , ale aj pre deti, ktoré už navštevovali ŠKD v predošlých škol. rokoch a majú záujem  školský klub  opäť navštevovať. Žiaci 1. ročníkov - zápisný lístok vyzdvihnú  rodičia,  2. - 4 roč.- vyzdvihnú žiaci.