banner

Oznam pre rodičov

V týchto dňoch posielame poštové poukážky na doplatenie stravy a réžie. Deti, ktoré nie sú v škole, dostanú informáciu od triedneho učiteľa.


Platba za stravu je doplatok rodiča od 01.01.2020
I. stupeň 0,01 €
II. stupeň 0,10 €


Platba za réžiu je spoluúčasť rodičov na prevádzkových nákladoch. Je v sume 4,00 € mesačne. Platí každé dieťa prihlásené na stravu.


Číslo účtu pre platby za stravu:
SK65 0200 0000 0016 2799 2554
VS 0620


Číslo účtu pre platby za réžiu:
SK 05 0200 0000 0016 2797 0451
VS 620


Vedúca šj