banner

Oznam - organizačné pokyny ŠKD

ORGANIZÁCIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020:

1. oddelenie: Renáta Juríková -  1.C- p.uč. Stupavská,  4.E- p.uč. Marková  -  trieda sa nachádza v žltom pavilóne  na prízemí

2. oddelenie: Zděnka Stolářová- 1.A- p.uč. Kotrasová, 3.C- p.uč. Ostrovská -  trieda sa nachádza v žltom pavilóne na prízemí v triede p.uč. Ilušákovej  

3. oddelenie: Mgr. Andrea Roháčková- 1.B- p.uč. Nedbálková, 3.A- p.uč. Majtánová 4.A- p.uč. Mikušová- trieda sa nachádza v žltom pavilóne na prízemí v triede p. uč.  Majtánovej                          

4. oddelenie: Mgr. Drahomíra Vašková- 1.D- p.uč.Vrkočová  3.A- p.uč. Majtánová, 4.A- p.uč.Mikušová - trieda sa nachádza v modrom pavil.,1. poschodie, v triede p.uč. Vrkočovej

5. oddelenie: Mgr. Ivona Barbušinová- 2.D- p.uč. Roháčková M., 4.C- p.uč. Gulánová - trieda sa nachádza v modrom pavil.,1. poschodie, v triede p.uč.Chudíkovej                                                                                                                                                                   

6. oddelenie: Petra Benianová, Danka Pevná- 2.C- p.uč. Chudá, 3.C- p.uč. Ostrovská, - trieda sa nachádza v modrom pavilóne,1. poschodie- jazyková trieda

7. oddelenie: Bc. Janka Škanderová- 4.D- p.uč.Ilušáková, 2.B- p.uč. Medňanská -  trieda sa nachádza nad jedálňou, v počítačovej triede pri schodisku

8. oddelenie: Božena Michalcová, DiS.art.- 2.A- p.uč. Biesiková, 3.B- p.uč. Chudíková  trieda sa nachádza nad jedálňou, na konci chodby

 

Ranné družiny budú fungovať v žltom pavilóne na prízemí v troch triedach: Juríková //, Stolařová /Ilušáková/, Roháčková /Majtánová/, od 6,00 do 8,00 hod.  

 

Deti z modrého pavilónu budú po 15,00 hod. vodené do žltého pavilónu /teda do ranných družín/ a deti z družín nad jedálňou budú do žltého pavilónu vodiť pani vychovávateľky po 15, 30 hodine. ŠKD bude v prevádzke do 16,30 hod.