banner

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto: 

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 

Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. 

 

Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2 st.C). 

 

Je pravda, že rodič po novom môže dať dieťaťu ospravedlnenku do školy bez potvrdenia lekára na viac ako 3 dni, čo platilo doteraz?  

Podľa rozhodnutia ministra školstva, ktoré platí od 1. 9. 2020, je táto doba predĺžená z 3 na 5 dní. Je to preto, aby rodičia pri bežnej viróze detí, ktorú vedia zvládnuť doma, alebo pri ochorení, ktoré vie lekár vyriešiť telemedicínou (telemedicína je oficiálnou povolenou metódou, to znamená, že rodič zavolá lekárovi telefonicky alebo mu napíše mail, lekár mu poradí liečbu, prípadne pošle eRecept), deti nechodili do zdravotníckeho zariadenia len preto, aby si prišli pre potvrdenie o chorobe.  

 

Viróza nemusí prejsť za 3 dni, ale za 5 dní ak k tomu ešte prirátame víkendy, veľmi pravdepodobne. Ak neprejde, aj tak dieťa musí vidieť lekár a následne rodičia dostanú potvrdenie o chorobe.  

Aké hlavné zásady by rodičia detí v súčasnej situácii mali dodržiavať?  

V žiadnom prípade neísť s dieťaťom k lekárovi iba s maličkosťou, s ktorou si vedia poradiť sami. Musia chápať, že zdravotnícke zariadenie je v súčasnosti rizikovým miestom. To, ako boli naučení, že zoberú dieťa so soplíkom k lekárovi, je v súčasnej dobe neprijateľné. Nie len pre riziko, že by sa mohli v čakárni stretnúť s niekým chorým na COVID-19, ale aj z hľadiska práce v detských ambulanciách.  

Tieto pravidlá je potrebné dodržiavať, aby boli v bezpečí deti, rodičia aj personál. Z tohto dôvodu je tých 5 dní na ospravedlnenie rodičom. Aby rodič doprial dieťaťu kľudový režim, čajík, C vitamín, poprípade kvapky do nosa a až keď ochorenie neprechádza, alebo sa zhoršuje, najskôr telefonicky alebo iným dištančným spôsobom kontaktoval lekára.  

 

Je lepšie dohodnúť sa s lekárom na postupe a keď lekár usúdi, že pacient potrebuje vyšetrenie, dá pacientovi presný termín, na ktorý prídu do ambulancie. Naozaj musia ľudia rátať s tým, že ak má dieťa iba soplík a nič vážnejšie mu nie je, môže sa stať, že pediater pošle dieťa domov bez toho, aby ho vyšetril.