banner

Oslava 100. výročia založenia Masarykovej štátnej meštianskej školy

 Dňa 7. júna sme si slávnostným programom v DK Javorina pripomenuli 100. výročie založenia Masarykovej štátnej meštianskej školy v našom meste. Spolu s našimi hosťami a divákmi sme sa vrátili v čase, do obdobia vzniku tejto krásnej budovy. Pripomenuli sme si, aké školy v nej sídlili, akí učitelia v nej učili, porovnali sme minulosť so súčasnosťou a nezabudli sme ani na prepojenie života školy s dejinnými udalosťami. Za jej stenami sa odohrávali mnohé príbehy, je s ňou prepojených mnoho životov… No keďže je to budova školy, stala sa najmä symbolom školstva a túžby po vzdelanosti v našom meste.

V slávnostnom programe vystupovali žiaci HO, LDO a TO ZUŠ, moderátorsky nás sprevádzali členovia divadelného krúžku ZŠ. Počas celého programu mohli tiež diváci sledovať dobové fotografie, vykresľujúce “život meštianky” od jej vzniku po 90. roky 20. stor. (Prezentáciu zabezpečila ZŠ v spolupráci s Mestským múzeom.) Pred vstupom do sály sme si tiež mohli pozrieť výstavu žiakov VO ZUŠ s tematickým názvom Tváre školy.

Počas slávnostného programu sa bývalým i súčasným učiteľom prihovoril i primátor mesta, pán Leopold Barszcz, a riaditeľ odboru kurikula a inovácií Ministerstva školstva, pán Martin Kríž. Pozvanie na program prijali i: riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy, pani Gabriela Petrovičová, metodička pre základné a materské školy, pani Anna Turanová, tiež bývalé i súčasné riaditeľky (a riaditeľ) škôl a školských zariadení v našom meste a bývalí i súčasní učitelia škôl a školských zariadení.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave programu podieľali, i tým, ktorí nás prišli svojou prítomnosťou podporiť a spolu s nami zdieľali výnimočnosť danej chvíle. Ovzvlášť však chceme poďakovať všetkým učiteľom, lebo bez nich by aj najmodernejšia budova školy bola “bez duše”, tak, ako nám to pripomenuli i moderátori: “Či už bola v budove základná, základná umelecká alebo iná škola - jej srdcom, jej pokladom boli vždy výnimoční a obetaví učitelia, ktorí s oduševnením a s láskou robili všetko, čo bolo v ich silách. A tak je to i dodnes. Oni vdýchli a stále nanovo vzdychujú život chladným múrom všetkých školských budov, oni inšpirujú, prinášajú povzbudenie…Práve im preto patrí dnes naše špeciálne poďakovanie…”

Mgr. Katarína Medňanská