banner

Organizačné pokyny k slávnostnému otvoreniu školského roka 2022/2023

1. stupeň aj 2. stupeň - v prípade priaznivého počasia - 8,00 hod. na školskom dvore na Komenského ulici, v prípade zlého počasia o 8,00 hod. v triedach cez školský rozhlas v oboch budovách školy.

Žiaci 1. ročníka

- v prípade priaznivého počasia na asfaltovom ihrisku pred ružovým pavilónom na Komenského ulici, prebehne zadelenie do tried a zoznámenie s triednym učiteľom

- žiaka môžu na školskom dvore sprevádzať maximálne 2 zákonní zástupcovia, po presunutí do budovy školy len 1 zákonný zástupca

- zoznamy sú vyvesené vo vitrínach školy, do ktorej triedy je vaše dieťa umiestnené

- prosíme, aby si rodičia priniesli písacie potreby, zápisník a deti farbičky

Žiaci 2. až 9. ročníka

Všetci sa stretnú s triednymi učiteľmi na školskom dvore v prípade priaznivého počasia, v prípade zlého počasia v triedach.

- žiaci sa dozvedia všetky potrebné informácie od triednych učiteľov, treba si priniesť písacie potreby a zápisník

 

POZOR! Každý žiak musí pri nástupe do školy mať - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Prosíme rodičov, aby ho poslali v pondelok ráno cez rodičovské konto - na edupage!

Kto nemá rodičovské konto, môže si tlačivo vytlačiť alebo vytlačené tlačivá nájdete na Hurbanovej ulici na školskom dvore v altánku.

 

Školský klub detí - dňa 5. 9. 2022 sa do ŠKD deti prihlasujú pre oranžovým pavilónom na Komenského ulici od 7,00 hod.

ŠKD začne svoju činnosť od 6. septembra 2022, ranná ŠKD je od 6,00 do 7,30 hod., poobedná ŠKD je od 11,30 do 16,30 hod.

Školská jedáleň - vydáva stravu od 6. septembra 2022 po prihlásení u triednych učiteľov

K stiahnutiu