banner

Organizácia ŠKD v škol.r. 2022/2023_ rozdelenie tried

 

 

Organizácia ŠKD v škol. roku 2022/2023- rozdelenie tried

  • 1. oddelenie: p. vych. Stolářová - 1.C p. uč. Chudá, 4.A p. uč. Kotrasová - /oranžový pavilón, prvá trieda na prízemí/

  • 2. oddelenie: p. vych. Juríková - 1.B p. uč. Roháčková M., 4.A p. uč. Kotrasová - /oranžový pavilón, druhá trieda na prízemí/

  • 3. oddelenie: p. vych. Mgr. Roháčková - 1.A p. uč. Biesiková, 4.C p. uč. Stupavská -/oranžový pavilón, tretia trieda na prízemí/

  • 4. oddelenie: p. vych. Bc. Škanderová - 2.D p. uč. Kontinová, 4.B p. uč. Nedbálková - /ružový pavilón nad jedálňou/

  • 5. oddelenie: p. vych. Mgr. Barbušinová - 2.B p. uč. Chudíková, 3.D p. uč. Ilušáková - /ružový pavilón nad jedálňou/

  • 6. oddelenie: p. vych. Michalcová,DiS.art - 2.C p. uč. Ostrovská, 3.D p. uč. Ilušáková - /ružový pavilón nad jedálňou/

  • 7. oddelenie: p. vych. Bc. Benianová - 2.A p. uč. Majtánová, 3.C p. uč. Gulánová - /ružový pavilón nad jedálňou/

  • 8. oddelenie: p. vych. Pevná – 3.A p. uč. Mikušová, 3.B p. uč. Marková - /oranžový pavilón, trieda na poschodí/

 

 

 Rozdelenie tried je zatiaľ dočasné. Ďakujeme za pochopenie.