banner

Organizácia vyučovania od 2. septembra 2020

Organizácia vyučovania 2. 9. 2020

ŽIACI 1. ROČNÍKA:

·         príchod žiakov do školy 7.45 až 8.00 h - v prípade priaznivého počasia na asfaltovom ihrisku pred ružovým pavilónom na Komenského ulici, tam prebehne aj zadelenie do tried a zoznámenie s triednym učiteľom

·         žiaka môžu na školskom dvore sprevádzať maximálne 2 zákonní zástupcovia, po presunutí do budovy školy len 1 zákonný zástupca s ochranným rúškom

·         pri vchode je povinná dezinfekcia rúk, vstup do budovy len s ochranným rúškom – rodič, dieťa, dodržiavanie odstupov

·         na vchodových dverách budú vyvesené zoznamy žiakov, do ktorej triedy je vaše dieťa umiestnené

·         v triedach deti odovzdajú triednej učiteľke vyplnené tlačivo zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti - 1 tlačivo

·         všetky informácie sa dozviete prostredníctvom triednych učiteľov v tento deň.

·         prosíme v tento deň, aby si rodičia priniesli písacie potreby, záznamník a deti farbičky

Od 3. 9. 2020:

 

·         Prosíme zákonných zástupcov, aby zabezpečili  pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové vreckovky, prezuvky

·         Zdravotný dotazník ja na stránke MŠ SR aj stránke školy, vytlačené formuláre sú v altánku na Hurbanovej ulici -  1 tlačivo

·         Informácie o ostatných pomôckach budú poskytnuté triednou učiteľkou.

 

 

ŽIACI 2. – 9. ROČNÍKA

 

·         príchod žiakov do školy 7.40 – 8.00 cez hlavný vchod do budov

·         2. až 4. ročník Komenského ulica

·         5. až 9. ročník Hurbanova ulica

·         pri vchode je povinná dezinfekcia rúk, vstup len s ochranným rúškom, dodržiavanie odstupov

·         v triede žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti - 1 tlačivo

·         Vstup rodičov a zákonných zástupcov pre žiakov 2. až 9. ročníka nie je možný

·         v triedach sa žiaci dozvedia všetky potrebné informácie

·         prosíme žiakov, aby si priniesli do školy písacie potreby a zápisník

 

·         10.00 h  –  ukončenie

 

·         ŠKD – dňa 2. 9. 2020 sa do ŠKD deti len prihlasujú

·         ŠKD začne mať prevádzku od 3. 9. 2020

·         ranná ŠKD je od 6.00 do 7.30

·         poobedná ŠKD je od 11.30 do 16.30