banner

ORGANIZÁCIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 • 1. oddelenie: Renáta Juríková -  1.D p.u. Ilušáková , 2.C- p.uč. Stupavská -   trieda sa nachádza v oranžovom pavilóne  na prízemí, druhé dvere
 •  
 • 2. oddelenie: Zděnka Stolářová- 1.A- p.uč. Mikušová, 3.C- p.uč. Chudá - trieda sa nachádza v oranžovom pavilóne na prízemí, tretie dvere
 •  
 • 3. oddelenie: Mgr. Andrea Roháčková- 1.C- p.uč. Gulánová, 4.A – p. uč. Majtánová  -  trieda sa nachádza v oranžovom pavilóne na prízemí, prvé dvere  
 •  
 • 4. oddelenie: Mgr. Drahomíra Vašková- 2.B- p.uč. Nedbálková , 2.D- p.uč. Vrkočová   -   trieda sa nachádza nad jedálňou, 5 dvere od schodišťa
 •  
 • 5. oddelenie: Mgr. Ivona Barbušinová- 2.A- p.uč. Kotrasová,  4.C- p.uč. Ostrovská  -  trieda sa nachádza nad jedálňou 2 dvere od schodišťa
 •  
 • 6. oddelenie: Bc. Janka Škanderová- 1.B- p.uč. Marková, 3.D- p.uč. Roháčková  -  trieda sa nachádza nad jedálňou, 1 dvere od schodišťa   
 •  
 • 7. oddelenie: Božena Michalcová, DiS.art.- 4.B- p.uč. Chudíková, 3.A- p.uč. Biesiková   - trieda sa nachádza nad jedálňou, na konci chodby, 7 dvere od schodišťa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                
  Ranné družiny budú fungovať v oranžovom pavilóne na prízemí v dvoch triedach  /Juríková, Roháčková/ od 6,00 do 7,30 hod.
  Deti z družín nad jedálňou budú po 15,00 hod. vodené do oranžového pavilónu a teda do priestorov ranných družín.            
  ŠKD bude v pracovných dňoch v prevádzke do 16,30 hod.                         
  Reálne počty detí v ŠKD budú známe až v polovici septembra, preto rozdelenie žiakov po oddeleniach ešte nemusí byť platné a môže sa zmeniť.