banner

Okresné kolo Podjavorinskej Bzince

25. marec 2018

23. 3. 2018 sa konalo okresné kolo známej recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín. Okresné a krajské kolo v našom regióne z úcty k spisovateľke Ľudmile Podjavorinskej nesie názov Podjavorinskej Bzince a koná v Bzinciach pod Javorinou. 

 

Z obvodného kola, ktoré sa konalo v NMnV, postúpili z našej školy tri žiačky II.stupňa a dve žiačky I.stupňa.

Získať ocenenie v okresnom kole znamená  patriť medzi najleších recitátorov zo všetkých základných  či základných umeleckých škôl v novomestskom okrese a postup do krajského kola.

 

Veľmi tešíme, že i my máme v škole takéto šikovné recitátorky -

1. miesto v I. kategórii v prednese poézie získala Andrea Šimončičová,

2. miesto v I. kategórii v prednese poézie získala Alica Bielčiková,

1. miesto v II. kategórii v prednese poézie získala Lea Medňanská.

2. miesto v III. kategórii v prednese prózy získala Michaela Chudíková 

 

 

Lea Medňanská a Andrea Šimončičová postupujú ďalej do krajského kola.

 

 

 

Mgr.Katarína Medňanská