banner

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 7. 2. 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 11 našich žiakov a dosiahli veľmi pekné výsledky.

Máme 10 úspešných riešiteľov, z ktorých 4 postupujú do krajského kola.

Účastníci boli rozdelení do troch kategórií a riešili testy z monotematickej časti o cestovnom ruchu, z teoretickej časti z učiva vybraných regiónov, praktickej časti a miestnej oblasti.

V kategórii G (5. ročník) obsadili:  

  • Matúš Kyška z V.B    1. miesto
  • Matúš Barto z V.A      úspešný riešiteľ
  • Jakub Barto z V.A      úspešný riešiteľ

V kategórii F (6. – 7. ročník) obsadili:  

  • Adam Bielčik z VII.A        1. miesto
  • Branislav Gajdoš  z VII.B 2. miesto
  • Michaela Idesová z VII.A  4. miesto
  • Boris Barančin z VII.A       úspešný riešiteľ

V kategórii E (8.- 9. ročník) obsadili: 

  • Patrik Vávra z VIII.B        2. miesto
  • Marián Chudík z VIII.A    3. miesto
  • Timotej Stuchlý z VIII.A   úspešný riešiteľ

Žiakov  5. a  7. ročníka pripravovala pani učiteľka Puškárová a žiakov 5. a 8. ročníka pripravovala p. uč Holotová.

Všetkým postupujúcim želáme veľa šťastia v ďalšom kole !