banner

Nová organizácia ŠKD

 

Vážení rodičia,

Pre enormný záujem o ŠKD, zriaďovateľ a ZŠ vytvorili v ŠKD nové deviate oddelenie. Museli sme preorganizovať oddelenia a deti budú od 7.9.2022 umiestnené nasledovne:

-          1. oddelenie: p. vych. Stolářová - 1.C p. uč. Chudá, 4.A p. uč. Kotrasová - /oranžový pavilón,  prvá trieda na prízemí/

-          2. oddelenie: p. vych. Juríková - 1.B p. uč. Roháčková M., 4.A p. uč. Kotrasová - /oranžový pavilón,  druhá trieda na prízemí/

-          3. oddelenie: p. vych. Mgr. Roháčková - 1.A p. uč. Biesiková, 4.C p. uč. Stupavská -/oranžový pavilón, tretia trieda na prízemí/

-          4. oddelenie: p. vych. Bc. Škanderová - 2.D p. uč. Kontinová, 4.B p. uč. Nedbálková - /ružový pavilón nad jedálňou/

-          5. oddelenie: p. vych. Mgr. Barbušinová - 2.B p. uč. Chudíková, 3.D p. uč. Ilušáková - /ružový pavilón nad jedálňou/

-          6. oddelenie: p. vych. Michalcová,DiS.art - 2.C p. uč. Ostrovská, 3.D p. uč. Ilušáková - /ružový pavilón nad jedálňou/

-          7. oddelenie: p. vych. Bc. Benianová - 2.A p. uč. Majtánová, 3.D p. uč. Ilušáková - /ružový pavilón nad jedálňou/

-          8. oddelenie: p. vych. Pevná – 3.A p. uč. Mikušová, 3.B p. uč. Marková - /oranžový pavilón, trieda na poschodí/

-     9. oddelenie: p. vych. Gajarová - 3.C p. uč. Gulánová, 3.B p. uč. Marková, 4.C p. uč. Stupavská /modrý pavilón, trieda na poschodí/

-          Deti, ktoré sa budú nachádzať v družine nad jedálňou budú v týchto priestoroch do 15,00 hod. a zostávajúce deti budú po tejto hodine odvedené vychovávateľkami do troch prízemných tried oranžového pavilónu.

-          Rodič, ani iná oprávnená osoba nebude môcť vstúpiť do školy z dôvodu prísnych hygienických opatrení. Pre túto skutočnosť v ružovom pavilóne budú zvončeky, kde si rodičia telefonicky požiadajú konkrétnu vychovávateľku o svoje dieťa.

-          V oranžovom pavilóne budú družiny na prízemí, rodič môže zaklopať na okno a takto sa dohodnúť s vychovávateľkou. Rodič, ktorý si príde pre dieťa, ktoré sa nachádza v triede p. vych. Pevnej a v triede p. vych. Gajarovej zaklope na okno triedy na prízemí oranžového pavilónu a my dieťa zavoláme.