banner

Mladý mechanik

Vo štvrtok, 8.11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka súťaže Mladý mechanik, ktorú organizovala SPŠ v Myjave.

Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách a museli absolvovať 3 súťažné kolá: montáž mechanických dielov, zapojenie elektroniky, štafetovú „jazda“ zručností.

Našu školu reprezentovali Alex Michalčík 8.A, Slavoj Beliš 8.B a Tomáš Vandlík 8.B ktorí zároveň získali krásne 3. miesto

Odmenou našim žiakom bol nie len darčekový kôš a originálne medaile z 3D tlačiarne, ktorú si mohli pri prehliadke školy i pozrieť, ale aj nové skúsenosti a zručnosti. 

Mgr. Eva Fajnorová