banner

Medzinárodný týždeň športu

1. stupeň sa zúčastnil projektu formou tanečnej školy.

Počas týždňa po veľkej prestávke žiaci v triedach tancovali. V piatok po 2 . vyučovacej hodine  boli všetci žiaci na školskom dvore a škriatkovia z 1.A ich všetkých roztancovali. K tancu sa pridali i pani učiteľky a pani zástupkyňa Danka. Tancovali i detičky z MŠ, ktoré išli práve na vychádzku. Bola to radosť pozerať na všetky tancujúce a tancom pohybujúce sa deti.