banner

Medzinárodný deň školských knižníc

22. október je Medzinárodný deň školských knižníc a v rámci tohto týždňa sa žiaci venovali rôznym aktivitám, ktoré im majú pomôcť viac sa venovať čítaniu a návštevám školských knižníc. Na 2. stupni žiaci 5. ročníka vyrábali záložky do kníh.

Knižnica je brána do života. Zámerom dňa je vyzdvihnúť význam a prínos knižníc pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Deň vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. Knižnica – brána do života. Brána je symbol vstupu, ale aj skrytého priestoru za ním a tajuplnej moci. Obrad prekročenia brány symbolizoval pre mnohé kultúry prechod z jedného životného obdobia do nasledujúceho. Prečo sú knižnice, či samotné knihy považované za bránu, ktorá nám otvára dvere do života.