banner

matematická súťaž - Pytagoriada

 Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 12. 12. 2018 zapojili do 40. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Potrápili sa s pätnástimi matematickými úlohami, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, predstavivosť a čítanie s porozumením. Niektorí žiaci si neprečítali správne zadanie úlohy, a preto ju nevyriešili správne. 

Poradie súťažiacich určili dosiahnuté body. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

Najúspešnejší riešitelia – tretiaci sú: 
1. Julianna Volárová, 3.A
2. Matej Stuchlý, 3.A
3. Magdaléna Matejáková, 3.D
 
Najúspešnejší riešitelia - štvrtáci sú:
  1. Nina Gregorová, 4.E 
  2. Marek Gajdošík, 4. B  
  3. Daniel Kadlec,   4.A 
  4. Tomáš Adamkovič, 4.B 
  5. Andrej Černý, 4.D 

 

Mgr.Ivana Mikušová