banner

Maksík

Matematická súťaž pre šikovných "počtárov". V tomto školskom 2018/2019 sa zapojilo do tejto súťaže 12 žiakov - druhákov a 13 žiakov - štvrtákov. Pracovali prevažne v dvojiciach no darilo sa najviac jednotlivcom. Štartovné nám uhradilo RZ. Najlepšia druháčka bola Kristína Poláková z 2.B, najlepší štvrták bol Marek Gajdošík zo 4.B. Počítali v 5 súťažných kolách počas celého školského roka.
Diplom, zvýrazňovačka a sladká odmena potešila všetkých súťažiacich.
 

Tento školský rok sme s Maksíkom cestovali po planétach a riešili zaujímavé úlohy. maksík deti odmenil diplomom a zvýrazňovačom.

 

Vyhodnotenie 2. ročník

1. Kristína Poláková, 2.B                                    111 bodov

2.Timotej Michalec, Tomáš Málek, 2.A                108 bodov

3. Adam Vaško, Oliver Pecho, 2.A                      105 bodov

4. Alexandra Volárová, Kristína Juríková, 2.A     99 bodov

5. Michaela Stískalová, Ema Klačková, 2.A         96 bodov

6. Alžbeta Šípošová, 2.B                                      95 bodov

7. Matúš Dinga, Samuel Horník, 2.A                    87 bodov

 

Vyhodnotenie 4. ročník

1. Marek Gajdošík, 4.B                                          98 bodov

2. Laura Pribišová, Sabina Zigová, 4.B                  92 bodov

3. Alex sadloň, Juraj Čečot, 4.B                             91 bodov

4. Vanesa Ostrovská, Nina Skaličanová, 4.B         90 bodov

5. Tomáš Adamkovič, Nina Podhradská, 4.C         88 bodov

6. Katarína Otiepková, Hana Horáková, 4.B          84 bodov

7. Dominika Hankócyová, Viktória Horková, 4.B    78 bodov