banner

iBobor na 1. stupni

Vedomostná súťaž iBobor sa stáva v poslednom období pre deti veľmi príťažlivá.

Má to hneď niekoľko dôvodov.

1.- preverujú si svoje poznatky z rôznych častí vedy, logiky , matematiky a postrehu

2. - pracujú v určitú vymedzenú dobu s počítačom

3. - prežívajú adrenalín, či sa im podarí v stanovení čas prelúskať sa úlohami

I my tretiaci a štvrtáci 1. stupňa sme sa v čase od 12 do 16. novembra 2018 zúčastnili tejto súťaže. Snažili sme sa uspieť čo najlepšie.

Kategória Drobec- 3. ročník ZŠ

V kategórii Drobci súťažilo 13 629 súťažiacich . Plný počet bodov dosiahlo 91, úspešných riešiteľov je 1 768 (13,0%).

Za našu školu získala diplom Julianka Volárová z 3.A -  56 bodov, 96.percentil a Magdalénka Matejáková z 3.D- 48 bodov, 94.percentil


Kategória Bobrík - 4. ročník ZŠ

V kategórii Bobríci súťažilo 18 460 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 543, úspešných riešiteľov je 6 683 (36,2%).

Za našu školu získali diplom títo žiaci:            Marek Gajdošík zo 4.B - 88 bodov, 96. percentil

                                                                     Andrej Černý zo 4.D - 84 bodov, 93. percentil

                                                                     Tomáš Adamkovič zo 4.C - 76 bodov, 87. percentil

                                                                     Ninka Skaličanová zo 4.B - 72 bodov, 82. percentil

                                                                     Filip Černý zo 4.E - 69 bodov, 78. percentil

                                                                     Oliver Báleš zo 4.C - 64 bodov, 74. percentil

Poznámka: Percentil- počet bodov, číslo.percentil /udáva koľko detí riešilo test horšie, ako porovnávané dieťa/

                                                                              !!! Deťom srdečne Blahoželáme !!!

Mgr.M.Gulánová