banner

Hviezdoslavov Kubín-školské kolo na 1.st. ZŠ

 Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

         Počuli ste, milé deti,                                      
       o muške, čo v noci svieti?                               
       Jožko si už s Ankou šušká:                            
       „To môže byť len Svetluška!“                          
 
       Uhádli ste raz, dva, tri,                                  
       Janko, aj ty prisadni!                                      
       O Svetluške poviem vám,                               
       pretože ju dobre znám.       


Dňa 7.2.2019 sa na 1.stupni ZŠ konalo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V oboch kategóriách súťažili žiaci 2.-4.ročníka.

Ocenení v kategórii POÉZIA :                                       PRÓZA:                           
1.miesto Nina Podhradská                                           1.miesto Karolína Pastuchová
2.miesto Radúz Gajdošík                                                 2.miesto Ema Klačková
3.miesto Alexandra Volárová                                           3.miesto Alexandra Čierniková

Víťazi oboch kategórií postupujú na obvodné kolo.