banner

Hovorme spolu o jedle

 Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas tohto týždňa (15. – 19. 10. 2018) sa žiaci mohli zapojiť do nasledovných aktivít:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

  • V rámci súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“  boli pre našich žiakov pripravené „Živé dielne“, kde sa oboznámili s varením a pečením tradičných regionálnych jedál a tradičnými remeslami (paličkovanie, rezbárstvo, česanie ľanu).
  • Beseda s vedúcou ŠJ o potravinách, jedle a stravovaní. Dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o výživovej hodnote potravín a význame pestrej stravy.
  • Počas tohto týždňa mali žiaci vytvoriť plagát k súťažným témam. Žiaci sa naplno zhostili svojej úlohy a pod ich rukami vznikli nádherné výtvarné práce.
  • V priestoroch našej školy bola realizovaná výstava ovocia a zeleniny, ktorú absolvovali žiaci s vyučujúcimi biológie a techniky.

 

Do nasledujúcich aktivít sa žiaci mohli zapojiť individuálne:

2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" 

3. literárna súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA"    

      
4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA"