banner

Hovorme o jedle -1.stupeň ZŠ

Hovorme o jedle

V týždni od 15. do 19. 10. 2018 sa naša škola zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorú pri príležitosti Svetového dňa potravín pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách.

 Cieľom bolo podporiť spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní žiakov o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.

 Učiteľky 1. stupňa boli veľmi aktívne a kreatívne. Spolu so žiakmi vyrobili plagáty na tému „Chutné maľovanie“, v triedach sa rozprávali o úlohe potravín pri ochrane zdravia a zdravého životného štýlu. Všetci žiaci sa zapojili k vyhláseným témam súťaže svojou výtvarnou prácou vytvorenou akoukoľvek výtvarnou technikou.

 Komisia učiteľov vybrala z každej témy tieto výtvarné práce:

1.       téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky - Samuel Kucharovič 4. D

2.       téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov - Michaela Schindlerová 2. B

3.       téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek - Sára Benianová 1. B

4.       téma: Cukry, tuky, soľ -  Adriana Durcová 4. A

Gratulujeme! Práce boli zaslané do súťaže „Chutné maľovanie“. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk do 9. novembra 2018.