banner

"Feldekiáda"

1. marec 2018

"Feldekiáda"

Pod názvom "Feldekiáda" prezentovali tretiaci v priestoroch Mestskej knižnice svoje projekty o tvorbe spisovateľa Ľubomíra Feldeka. V príjemnej atmosfére žiaci uvoľnene rozprávali o svojich prácach. Priblížili zamestnancom knižnice  ( tetám, ako ich žiaci familiárne nazývajú) zámer celého projektu - zdokonaliť sa v čitateľských zručnostiach a boli odmenení krásnymi knižnými publikáciami. Vystavené žiacke  práce si môžu návštevníci tejto kultúrnej ustanovizne pozrieť až do konca mesiaca knihy..
                                                                                                                                                                                          Mgr.Z.Stupavská a  žiaci  3.E triedy