banner

Európsky týždeň športu

Podľa prieskumu až 49 % Slovákov nikdy necvičí a ani nešportuje (priemer EU je 46%). Aspoň raz týždenne cvičí alebo športuje 28% Slovákov (priemer EU je 40%).Sú to alarmujúce čísla. Aj preto prišla Európska komisia na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe s iniciatívou, ktorou chce podporiť zdravý životný štýl obyvateľstva.

Mesiac september vyhlásila za Mesiac športu a v čase od 23.9. - 30.9.2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu, do ktorého sa zapojilo až 41 krajín Európy. Cieľom je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum.

Ani naša śkola neostala bokom a aktívne sa zapojila do tohto projektu. Veď šport nie je len námaha, ale aj zábava. A že to platí, sa presvedčili žiaci 1. a 2. stupňa.

Prekonávali prekážky, kopali či hádzali lopty, triafali na cieľ, predvádzali pohybové zručnosti, zdokonaľovali a utvrdzovali si svoje vedeomosti. Radosť z pohybu a dobrá nálada žiakov bola tou najlepšou odmenou pre tých, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia.  

Vyhodnotenie podľa tried:   

  • 5B, 5D, 5A+5C
  • 6C, 6A, 6B
  • 7C, 7A, 7B
  • 8C, 8A, 8B
  • 9A, 9B, 9C

Mgr. Ján Mandák