banner

Európsky deň jazykov

V našej škole sa radi učíme cudzie jazyky. Vo štvrtok 26. septembra sme si pripomenuli, aké dôležité je ovládať viac ako len svoj rodný jazyk. V jedálni školy ste mohli počuť okrem slovenčiny, angličtiny, ruštiny aj nemčinu a francúzštinu.

Učitelia jazykov spolu so svojimi žiakmi pripravili úlohy, ktoré žiaci plnili v jednotlivých stánkoch. Hoci kvízy a súťaže boli pomerne náročné, spoločnými silami sa podarilo všetkým triedam  tieto úlohy úspešne splniť. Najmä keď súťažiaci vedeli, že po vypracovaní úloh sa môžu v stánku „občerstviť“ a ponúknuť jedlom typickým pre tú - ktorú krajinu.

V ruskom stánku mohli napr. ochutnať pšenovú kašu, vo francúzskom   vianočku s karamelovou nátierkou,  špeciálnu klobásku  , v nemeckom typickú klobásku a v anglickom cookies, ktoré pripravil americký lektor Ray Sikorski, ktorý k nám chodí na English Week pravidelne už niekoľko rokov.  Všetkým veľmi chutilo!!!

Strávili sme spolu pekné dopoludnie, zasúťažili sme si , overili si svoje jazykové schopnosti a zistili sme, že jazyky sa oplatí učiť!!! Je to nádherný pocit, keď sa pri cestovaní alebo stretnutí s cudzincom dokážeme dohovoriť.

Preto sme sa rozhodli, že sa ešte usilovnejšie pustíme do učenia jazykov, aby sme uspeli nielen teraz v škole, ale aj v budúcnosti, keď si budeme hľadať prácu.

Mgr. Anna Haverová

učiteľka anglického jazyka