banner

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V MESTSKEJ KNIŽNICI

21. február 2018

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V MESTSKEJ KNIŽNICI

 
S cieľom smerovať naše deti k prírode a jej dôležitosti pre život človeka prijali žiaci 4.A pozvanie pracovníčok našej mestskej knižnice na príjemné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 15.2.2018. Okrem prezentácie kníh s tematikou ochrany prírody a jej obyvateľov mohli deti veľmi zaujímavo a pútavo besedovať s pracovníkom Lesoturu pánom Ing. Kršákom. Prístupnou formou prebrali spolu témy lesníctva, spôsobov ťažby dreva, budovania a starostlivosti o lesný porast. Teoretické poznatky a zaujímavosti sa striedali s praktickými činnosťami zameranými na poznávanie lesných drevín a zvukov lesa. Zaujímavé  rozprávanie pána lesníka dopĺňali deti svojimi podnetmi, otázkami alebo zážitkami zo stretnutí so zvieratami.  Ďakujeme všetkým  za prípravu vydareného výchovno-vzdelávacieho podujatia.
 
                                                                                                                         Mgr. Viera Biesiková