banner

Dopravná výchova - 1.stupeň ZŠ

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy . Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

I žiaci našej školy- 1.stupňa  sa každoročne zúčastňujú vyučovania na dopravnom ihrisku vo Vrbovom. Jazdia na motokárach,  zručnosti predvádzajú na bicykloch, či kolobežkách. No stále majú  napamäti , že sú účastníkmi cestnej premávky, či už ako šoféri, alebo chodci .Každý rok vždy nové a nové trasy, zákazy, prikázané smery a samozrejme červené, oranžové a zelené svetlá semaforov. Deti si utvrdzujú svoje poznatky z dopravnej výchovy. Ak sa dopustia priestupku, čaká ich opustenie dopravného prostriedka a následné vysvetlovanie , objasňovanie priestupku, ktorý v skutočnom živote môže priniesť i stratu toho najcennejšieho čo máme.  Tento rok sme sa zúčastnili v termíne od 10- 14.6.2019 všetci z 1.stupňa našej ZŠ.