banner

Domáce vyučovanie na našej základnej škole

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušila vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Od  dňa 16. 3. 2020 sme požiadali žiakov a ich  rodičov, aby sledovali  aplikáciu EduPage, webovú stránku bezkriedy.sk, kde postupne zadávajú a pridávajú vyučujúci rôzne materiály na domáce štúdium.  Podľa slov vyučujúcich, veľmi využívajú aplikáciu EduPage,  komunikujú tam s rodičmi, dajú sa tam šikovne vytvárať materiály, vidia, keď to deti vypracujú. Vyučovanie cez edupage funguje dobre, žiaci pekne pracujú, reagujú na správy. Niektorí  zadávajú každý deň podľa rozvrhu, ktorý by v ten deň aktuálne mali. Ale samozrejme nie veľa, po troškách, aby toho zasa nemali príliš veľa. Mám vedomosť, že niektorí učitelia komunikujú cez Messenger - videohovory, kde pani učiteľkám deti čítajú, niektorí využívajú facebook.

Ak sa nám to podarí, chceli by sme v najbližších dňoch spustiť vytváranie video meetingov cez MS Teams. Prosíme všetkých o zhovievavosť, nakoľko nie každý /žiak a učiteľ / je zdravý, má doma net... a situácia sa mení každým dňom. Všetky aktuality prosím sledujte na stránke  školy, snažíme sa tam všetko aktualizovať a oboznamovať s aktuálnymi novinkami a správami.

Všetkým Vám nielen za mňa, ale aj za všetkých zamestnancov prajem veľa zdravia a trpezlivosti pri zvládnutí danej situácie.

V prípade potreby kontaktujte riaditeľku školy v pracovné dni od 8,00 do 10,00
na tel. čísle +421 32 38 11 524, alebo mail - riaditel@zsstaratura.sk

Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy