banner

Dôležitý oznam - výdaj stravy

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nie sú v škole a sú prihlásení na stravu


Výdaj stravy pre rodičov bude v čase 
od 12.30 do 13.00 hod
z bočného vchodu školskej kuchyne.

 

Na základe rozhodnutia RÚVZ sa obed vydáva do jednorazového obalu/menu box/.

Cena obedu pre 1.st  je 1,21€ / dotácia 1,20€ , rodič 0,01€

cena obalu je 0,30€ a platí rodič

Cena obedu pre 2.st je  1,30€ /dotácia 1,20€, rodič 0,10€

cena obalu je 0,30€ a platí rodič


Je zakázané vstupovať do budovy školy.

 
Vedúca školskej jedálne