banner

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Dobrý deň, prišlo nové usmernenie od ministra školstva ohľadne zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021. Oddnes si môžete vypísať prihlášky na stránke Edupage. Na úvodnej stránke nájdete odkaz „Prijímačky 2021“ a postupujete podľa návodu. Ak by ste mali problém, pomôžem. Ak by ste chceli, aby som to vypísala ja, vypíšem. Len mi napíšte. Máte možnosť podať prihlášky aj v tlačenej (papierovej) forme. V tom prípade mi napíšte, vyplním vám aj tlačenú formu prihlášky.

Mgr. Adriána Redajová, výchovný poradca
 
Na základe rozhodnutia ministra školstva sa posúvajú termíny prijímacieho konania.

·         do 8. apríla 2021podanie prihlášky na SŠ zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy pre všetky odbory vzdelávania

·         3. máj 2021 (prípadne aj 4. máj 2021) – prvý termín prijímacích skúšok na SŠ

·         10. máj 2021 (prípadne aj 11. máj 2021) – druhý termín prijímacích skúšok na SŠ

·         5. máj 2021 (prípadne aj 6. a 7. máj 2021) – prvý termín talentových skúšok

·         12. máj 2021 (prípadne aj 13. a 14. máj 2021) – druhý termín talentových skúšok

·         do 20. mája 2021 - riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na SŠ a doručí toto rozhodnutie zákonnému zástupcovi žiaka

·         do 25. mája 2021 – doručí zákonný zástupca potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium SŠ alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium SŠ

·         9. jún 2021 (náhradný termín 24. jún 2021) – testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ