banner

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov - k poskytovaniu dotácie na stravu

 Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu.

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu.

V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od 01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:

do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia detí a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť
 
a) čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus
b) potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi
c) potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 
Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov- potreba nahlásiť.
 
Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:
 
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková
Tel. kontakt: 0918 627 392
e-mail: elena.sladkova@staratura.sk
skolstvo@staratura.sk
 
Čestné vyhlásenia môžete doručiť aj priamo na základnú školu alebo materskú školu.

K stiahnutiu