banner

Dôležitý oznam pre rodičov

 Vážení rodičia, milí žiaci a všetci priatelia školy!

Oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov budú zoznamy žiakov 1. ročníka a 5. ročníka zverejnené na stránke školy a v oznamoch na Komenského ulici i na Hurbanovej ulici pri oboch budovách školy

 v utorok 30. augusta 2022 v dopoludňajších hodinách..

 
Vedenie školy