banner

Dôležitý oznam pre 2. stupeň

Na základe posledného rozhodnutia Ministerstva školstva Vám oznamujeme :

- od 11.1.2021 do 22.1.2021 bude vyučovanie na 2. stupni dištančne

- od 25.1.2021 by malo začať vyučovanie prezenčne v škole
Rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy v čase prezenčného vyučovania, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní, v prípade potreby až do skončenia lockdownu.

- od 21.1. do 23.1.2021 by malo prebehnúť testovanie zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov v priestoroch školy
Nakoľko sa pokyny denne menia, v prípade zmien Vás budeme informovať.

Za pochopenie tejto zložitej situácie Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v novom roku.
vedenie školy