banner

Dôležitý oznam pre 1. stupeň

 Na základe posledného rozhodnutia Ministerstva školstva Vám oznamujeme :

- od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude vyučovanie na 1. stupni dištančne, bližšie informácie podá triedny učiteľ cez edupage

- od 18.1.2021 by malo začať vyučovanie prezenčne v škole bez obmedzenia aj v ŠKD
Rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy v čase prezenčného vyučovania, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní, v prípade potreby až do skončenia lockdownu.

- od 11.1.2021 je možné otvoriť ŠKD iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry ( zdravotníci, polícia, hasiči, vojaci, ... ). Preto kto spadá do tejto skupiny a nemá inú možnosť umiestniť dieťa, má možnosť ho prihlásiť na tento týždeň do ŠKD.
Túto skutočnosť treba ešte dnes nahlásiť prostredníctvom edupage vedeniu školy alebo do 15,00 hod telefonicky na 0327763639 . Vzhľadom na mimoriadnu situáciu Vás prosíme o dodržanie podmienky a aby školu kontaktovali len takí rodičia, ktorí spadajú do výnimky a majú záujem. Ostatní prosím nepíšte. Ostatní môžu požiadať o pandemickú OČR detského lekára.

Nakoľko sa pokyny denne menia, v prípade zmien Vás budeme informovať.

Za pochopenie tejto zložitej situácie Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v novom roku.
vedenie školy