banner

Dôležitý oznam k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020

Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že od 1. 9. 2019 nadobúda účinnosť smernica školy o poskytovaní stravovania v zariadení školskej jedálne.

Smernica upravuje postup pri čerpaní dotácie na podporu k stravovacím návykom detí.

Dotácia na stravovanie sa poskytuje od 1. 9. 2019 vo výške 1,20€ na dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a zároveň odobralo obed. 

V prípade neprítomnosti žiaka je povinnosť zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy.

Cena obeda je pre žiaka I. stupňa 1,21 € z toho dotácia  1,20 € a doplatok rodiča 0,01 €.

Cena obeda  je pre žiaka II. stupňa 1,30 € z toho dotácia 1,20 € a doplatok rodiča 0,10 €.

Za neodhlásený a neodobraný obed sa účtuje plná suma, žiak nemá nárok na dotáciu.

Vedúca ŠJ bude vystavovať šeky pre žiakov priebežne podľa potreby.

Odhlasovanie je možné najneskôr ráno do 8,00 hod.  telefonicky na tel. čisle: 0911 913 821 ŠJ Hurbanova, 0911 227 762  ŠJ Komenského
 

mail: jedalen@zsstaratura.sk