banner

Dôležitý oznam - dotácia na stravovanie

 K 1.9.2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácii na stravu ZŠ.

 Dotácia bude možná len v prípade, ak žiadateľ spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

 

1.   Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy/ Mesto Stará Turá/

 

2.   Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

 

3.   Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

 

Termín odovzdania dokladov je najneskôr 1.8.2021

na podateľni MsÚ Stará Turá, prípadne do schránky ZŠ ST. Turá na Hurbanovej ulici vo dvore.

 

Informácie: Mgr. Sládková – Mesto Stará Turá

                      p. Hučková   Základná škola

K stiahnutiu