banner

Dôležitý oznam - obnova riadneho vyučovania

Vážení rodičia,

na základe výsledkov testov pedagogických zamestnancov a žiakov, ktoré boli negatívne, sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu priamo v škole pre všetky ročníky od pondelka 5.10.2020.

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí nechodili do školy z akéhokoľvek dôvodu, že sú povinný poslať po žiakovi do školy vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné na stránke školy, Ministerstva školstva aj v altánku školy na Hurbanovej ulici.

Na základe usmernenia Ministerstva školstva krúžková činnosť na škole sa až do odvolania nebude realizovať a telesná výchova bude realizovaná len teoretickou formou, preto vaše deti až do odvolania nepotrebujú cvičebný úbor.

ŠKD bude fungovať v riadnom režime.

vedenie školy

K stiahnutiu