banner

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,
vzhľadom na momentálnu situáciu v našej ZŠ ( karanténa niektorých žiakov a pedagógov nariadená RÚVZ TN) sa upravuje organizácia vyučovania v dňoch 29.9. - 2.10.2020 nasledovne:


1.- 5. ročník sa učia riadne v škole vo svojich triedach podľa platného rozvrhu za sprísnených hygienických podmienok a vykonávaným ranným filtrom daných RÚVZ a metodickým pokynom Ministerstva školstva. ŠKD bude fungovať od 6,00 do 16,30 hod. Bližšie informácie o ŠKD budú pri vstupe do modrého pavilónu.


6. - 9. ročník vyučovací proces bude prebiehať dištančne prostredníctvom Edupage podľa platného rozvrhu. Z obedov sú títo žiaci odhlásení.


Prosíme žiakov, aby dodržiavali dištančné vzdelávanie a venovali čas školským povinnostiam.

Tí žiaci, ktorí majú problém s pripojením na internet, túto skutočnosť oznámia triednemu učiteľovi a posnažia sa o získanie školských úloh ako počas bežnej neprítomnosti.
V poobedných hodinách odporúčame eliminovať sociálne kontakty všetkým, ktorí nemajú nariadenú domácu karanténu.
Základná škola neorganizuje hromadné akcie a podujatia.


Predpokladáme, že v pondelok 5.10.2020 sa znovu začne vyučovať v riadnom režime pre všetky ročníky našej školy.


V prípade akýchkoľvek nevyhnutných otázok kontaktujte triedneho učiteľa cez edupage.


Za pochopenie situácie a jej bezproblémový priebeh vám vopred ďakuje

vedenie školy