banner

Dôležité oznamy

 Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov!

 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, RÚVZ TN, zriaďovateľa a ďalších nariadení Vám oznamujeme nasledovné :
 
od 22. 2. 2021 do odvolania
- bude 1. stupeň vzdelávať žiakov dištančne - vyučovacie online 
 
ŠKD:
od 22. 2. 2021 môže byť otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry ( polícia, zdravotníci, hasiči, ... ) 
 
2. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní ako doteraz - online hodiny
 
Vedenie školy