banner

Dôležitý oznam - Rodičovské združenia - Deň otvorených dverí

 Vážení rodičia, 

oznamujeme vám, že dňa 3. decembra 2018 sa budú konať Rodičovské združenia - Deň otvorených dverí na 1. i na 2. stupni v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Môžete sa na nich informovať o správaní a prospechu svojich detí.
Tešíme sa na vašu účasť.
vedenie školy