banner

Didaktické hry v prírode na 1. stupni ZŠ

 

V dňoch 22.06 a 23.06 2022 sa na našej škole uskutočnili ,,Didaktické hry v prírode.“

Prvý deň prebiehala teoretická časť a druhý deň praktická časť. Didaktické hry sa skladali z niekoľkých častí:

·       Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana

·       Zdravotná príprava

·       Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana

·       Dopravná výchova

·       Výchova k bezpečnému správaniu

Deťom sa to veľmi páčilo, pretože prostredníctvom hry sa nielen hrali, ale aj veľa nového naučili a starého zopakovali.