banner

DEŇ ZEME na 1.stupni

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už zabehnutý dátum. /Wikipédia/

I my deti 1.stupňa sme si pripomenuli, že i tento rok, 22. apríla  máme sviatok ,,Deň Zeme". Začali sme krásnym rozhlasovým pásmom o našej Zemičke. Rozprávali sme sa s pani učiteľkami, aké dôležité je starať sa o našu prírodu, naše okolie neznečisťovať odpadkami, fľašami... Rozhodli sme sa , že tento rok našou hlavnou témou bude ,,STROM"´= ŽIVOT. Každá trieda sa hneď pustila do práce. Že sme usilovne pracovali, o tom svedčia i naše ,,parádne" výtvory. Nech sa páči , pozrite sa.